Swietelsky AG

HTB Baugesellschaft m.b.H.
Zentrale

SWIETELSKYs flate hierarki, korte beslutningsveier og desentraliserte struktur er viktige suksessfaktorer. I våre regionale filialer er vi veldig nær kundene våre. Vi kombinerer sikkerheten til et stort byggefirma med fleksibiliteten til en lokal entreprenør. Vi kan derfor garantere raske, kompetente beslutninger på stedet og også skape verdifulle arbeidsplasser i din region. Du kan stole på det! Vi ser frem til å høre fra deg.

Vi tilbyr

Bygningskonstruksjon

Kontorer/ kontorkomplekser

Enebolig

Kjøpesenter

Helsefasiliteter

Alpine byggeprosjekter / fjellhytter

Hoteller

Industribygg

Offentlige bygninger

Oppfriskninger/konverteringer

Boligbygg/ boligutvikling

Anleggsvirksomhet

Rivingsarbeid

Utgravde jorddeponier

Jordgraving

Avløpskonstruksjoner og hydrauliske konstruksjoner

Kraftverk

Rørledninger

Spesielle belegg

Sprengningsoperasjoner

Taubiler, heiser, skredsperre og gallerier

Testboring

Dype fundamenter, utgravingsgroper og skråningsstabilisering

Forsyning av betong, grus, knust stein eller ballastmateriale

Vei- og brobygging

Utsiktsplattformer

Opplevelsesstier

Skogsbilveier og landbruksveier

Hengebroer

Tunnelkonstruksjon

Jernbanetunneler

Gallerier, huler, sjakter

Veitunneler

Spesialkompetanse

Fullservice og hovedentreprenør for bygging

Vedlikehold av kloakksystemet

Alpinkonstruksjon

Tømmer- og hybridkonstruksjon

Prosjektutvikling av eiendommer

Prefabrikkerte hus

Metallkonstruksjon

Avfallshåndtering og gjenvinning

Maskinteknikk

Tema

Bor og jobber

Enebolig

Boligbyggelag

Nøkkelferdige boligeiendommer

Industriell konstruksjon

Kontorbygg/ kontorkomplekser

Mobilitet

Jernbanetunneler

Gallerier, huler, sjakter

Veitunneler

Offentlige institusjoner

Skoler/ barnehager

Helsefasiliteter og sykehus

Topp referanser

01/05
 • Østerrike
  Erfahren Sie mehr über unsere Referenzen im persönlichen Gespräch - Bygningskonstruksjon
  Erfahren Sie mehr über unsere Referenzen im persönlichen Gespräch

  Kategori

  Bygningskonstruksjon

 • Østerrike
  Erfahren Sie mehr über unsere Referenzen im persönlichen Gespräch - Anleggsvirksomhet
  Erfahren Sie mehr über unsere Referenzen im persönlichen Gespräch

  Kategori

  Anleggsvirksomhet

 • Østerrike
  Erfahren Sie mehr über unsere Referenzen im persönlichen Gespräch - Vei- og brobygging
  Erfahren Sie mehr über unsere Referenzen im persönlichen Gespräch

  Kategori

  Vei- og brobygging

 • Østerrike
  Erfahren Sie mehr über unsere Referenzen im persönlichen Gespräch - Jernbanebygging
  Erfahren Sie mehr über unsere Referenzen im persönlichen Gespräch

  Kategori

  Jernbanebygging

 • Østerrike
  Erfahren Sie mehr über unsere Referenzen im persönlichen Gespräch - Tunnelkonstruksjon
  Erfahren Sie mehr über unsere Referenzen im persönlichen Gespräch

  Kategori

  Tunnelkonstruksjon

 • Østerrike
  Erfahren Sie mehr über unsere Referenzen im persönlichen Gespräch - Fullservice og hovedentreprenør for bygging
  Erfahren Sie mehr über unsere Referenzen im persönlichen Gespräch

  Kategori

  Fullservice og hovedentreprenør for bygging

 • Østerrike
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss - Bygningskonstruksjon
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Bygningskonstruksjon

 • Østerrike
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss - Anleggsvirksomhet
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Anleggsvirksomhet

 • Østerrike
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss - Vei- og brobygging
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Vei- og brobygging

 • Østerrike
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss - Tunnelkonstruksjon
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Tunnelkonstruksjon

 • Østerrike
  Spesialkompetanse
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Fullservice og hovedentreprenør for bygging

 • Østerrike
  Spesialkompetanse
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Vedlikehold av kloakksystemet

 • Østerrike
  Spesialkompetanse
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Alpinkonstruksjon

 • Østerrike
  Spesialkompetanse
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Tømmer- og hybridkonstruksjon

 • Østerrike
  Spesialkompetanse
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Prosjektutvikling av eiendommer

 • Østerrike
  Spesialkompetanse
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Prefabrikkerte hus

 • Østerrike
  Spesialkompetanse
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Metallkonstruksjon

 • Østerrike
  Spesialkompetanse
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Avfallshåndtering og gjenvinning

 • Østerrike
  Spesialkompetanse
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Maskinteknikk

Karriere

Spesialister det ofte søkes etter på stedet

Fører av bulldoser

Konstruksjonslag

Bygningsarbeider

Bygningsingeniør

Byggformann

Byggteknikker

Gulvlegger

Elektriker

Byggvarespesialist

Trekonstruksjonsspesialist

Regnskapsfører

Salgsspesialist

Vogntogfører

Maler

Maskinoperatør

Maskinist

Murer

Pusser

Prosjektleder

Metallarbeider

Spesialanleggsingeniør

Teknisk assistent

Nestformann

Tilsynsmann

Tømrer

Lærlinger på stedet

Byggmaskinteknikker

Byggeassistent

Kontorassistent

Designer - metallkonstruksjonsteknologi

Metallarbeider

Flislegger

Stukk- og gipsspesialist

Sivilingeniørspesialist

Tømrer

Kontakt for karrierehenvendelser

Vårt team

Kontakt for kundehenvendelser