Swietelsky AG

Rettferdighet

Handlingene til konserngruppen SWIETELSKY er preget av høy ansvarsbevissthet overfor stat og samfunn. Gjennom overholdelse av rettslige rammebetingelser og videre etiske standarder i hele konsernet opprettholder vi vårt ry som en pålitelig, kompetent og lovtro partner.

Handlingssti 2025

  • Sertifisering innen antikorrupsjon og kartellrett hos Swietelsky AG
  • Sertifisering innen personvern hos Swietelsky AG
  • 100 % opplærte ledere årlig i antikorrupsjon og samsvar (per i dag)
  • 95 % opplærte medarbeidere innen samsvar, personvern og kybersikkerhet (IT-adgang)
  • sentral oppføring av subentrepenørplattformen for ESG-vurdering av forretningspartnere og leverandører
  • Inkudering av ESG-aspekter i konsernets risikostyring

I vår nyeste bærekraftrapport kan du lese mer om rettferdighet hos SWIETELSKY, samt om temaområdene

  1. Antikorrupsjon og samsvar, side 68-71
  2. Rettferdig forretningspartner, side 72‒75
Mag. Gernot Reiter, CSE; ansvarlig for samsvar og personvern
"Samsvar er intet motefenomen, men en forutsetning for bærekraftig konsernsuksess til fordel for alle interne og eksterne interessenter."

Mag. Gernot Reiter, CSE; ansvarlig for samsvar og personvern

Kontakt