Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Rettferdighet

Handlingene til konserngruppen SWIETELSKY er preget av høy ansvarsbevissthet overfor stat og samfunn. Gjennom overholdelse av rettslige rammebetingelser og videre etiske standarder i hele konsernet opprettholder vi vårt ry som en pålitelig, kompetent og lovtro partner.

Handlingssti 2025

  • Sertifisering innen antikorrupsjon og kartellrett hos Swietelsky AG
  • Sertifisering innen personvern hos Swietelsky AG
  • 100 % opplærte ledere årlig i antikorrupsjon og samsvar (per i dag)
  • 95 % opplærte medarbeidere innen samsvar, personvern og kybersikkerhet (IT-adgang)
  • sentral oppføring av subentrepenørplattformen for ESG-vurdering av forretningspartnere og leverandører
  • Inkudering av ESG-aspekter i konsernets risikostyring

I vår nyeste bærekraftrapport kan du lese mer om rettferdighet hos SWIETELSKY, samt om temaområdene

  1. Antikorrupsjon og samsvar, side 68-71
  2. Rettferdig forretningspartner, side 72‒75
Mag. Gernot Reiter, CSE; ansvarlig for samsvar og personvern
"Samsvar er intet motefenomen, men en forutsetning for bærekraftig konsernsuksess til fordel for alle interne og eksterne interessenter."

Mag. Gernot Reiter, CSE; ansvarlig for samsvar og personvern

Kontakt