Swietelsky AG

Mangfoldserklæring

IDEER BYGGER PÅ MANGFOLD

Vi i det internasjonale byggefirmaet Swietelsky AG ser at selskapene i de europeiske landene vi lever og arbeider i, blir stadig mer mangfoldige. Som konsern bygger vi på kulturelt mangfold, og vi vet at ulike perspektiver kan hjelpe oss til å mestre utfordringene i en verden preget av rasant endring.

En forutsetning for det er at våre medarbeidere støttes uavhengig av kjønn, religion, bostedsland, seksuell orientering, alder, etnisk tilhørighet og eventuell funksjonshemming - og at de kan leve ut sitt personlige og faglige potensiale i fullt monn.

Vi tar uttrykkelig avstand fra diskriminering og mobbing, og vi forplikter oss til en verdistyrt fellesskapskultur. Vi betrakter engasjert mangfoldshåndtering som et strategisk instrument for å kunne øke den langsiktige effektiviteten til vår byggevirksomhet.

Derfor oppfordrer vi våre ansatte til å se mangfold som en sjanse til å oppnå konkurransefordeler, bidra til et empatisk arbeidsmiljø og skape rammebetingelser som tilrettelegger for inkludering.

I firmaet vårt ser vi det som presserende og et særlig samfunnsansvar å støtte kvinner i byggetekniske arbeidsprosesser og føringsstrukturer, men også tilrettelegge for behovstilpasset ansettelse av eldre arbeidstakere samt utdanne de unge.

Styret i Swietelsky AG, november 2022