Kvalitet

Kvalitet
Kvalitet
Kvalitet
 • SWIE Seite Ueber Uns Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Kvalitet

Kvalitet er et avgjørende komponent i våre bedriftsprinsipper. Våre byggematerialer og produkter underlegges løpende kontroller. Med støtte fra våre interne testfasiliteter og strenge kvalitetshåndteringssystemer. Kvalitet starter med designet og krever optimaliserte konstruksjonsprosesser og inkluderer også utdypende dokumentasjon.

Sertifikater

expand

ISO 9001

expand

ISO 14001

expand

BS OHSAS 18001

Sertifisert testingsfasilitet

Den selvstendige, uavhengige testfasiliteten i Østerrike tester og overvåker standarder og kvalitet for:

 • Asfalt, bitumen, aggregater
 • Betong og betongaggregater
 • Kjemiske analyser av vann, spillvann, jord, problemmaterialer
 • Opprydding av deponier, arbeid med jord og felttester

Det statsautoriserte testanlegget har autorisasjon til å teste teknisk påvirkning og miljøpåvirkning og gjennomgå rapporter.

Testingens fokus og overvåkingsaktiviteter

 • Overvåking av asfaltblandingsfasiliteter
 • Utarbeiding av test for innledende blanding
 • Godkjenningstester
 • Overvåking av eget og tredjeparts arbeid innen deponiarbeid
 • Levering av laboratoriebeholdere
 • Analyse av jordkvalitet
 • Test av resirkulerte konstruksjonsmaterialer
 • Deltakelse i forskningsprosjekter og utviklingsarbeid