Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Innovasjon

Fremtidens krav til byggeindustrien vil være komplekse. SWIETELSKY forsøker å ta hensyn til konsekvensene for miljø og samfunn allerede i utviklings- og planleggingsfasen samt redusere CO2-utslipp via innovative løsninger, prosessforløp og produkter gjennom hele livssyklusen.

Handlingssti 2025

  • Fremming av livssyklusorientert bygging – med utgangspunkt i kompetansene (design, materialer og prosesser)
  • Utvikling av løsninger og produkter for tilpasning til følgene av klimaskiftet
  • kontinuerlig forbedring av ressursskånende byggemåter
  • Fokus på CO2-sparende byggematerialer
  • Flere bygningssertifiseringer

I vår nyeste bærekraftrapport kan du lese mer innovasjon hos SWIETELSKY, samt om temaområdene

  1. Fremtidsrettet design og digitalisering, side 78‒84
Christian Wahlmüller, bærekraftansvarlig
"Transparens, gjennomførbarhet og målbarhet er grunnpilarene i våre innovative prosesser ved alt byggearbeid."

Christian Wahlmüller, bærekraftansvarlig

Kontakt