Swietelsky AG

Fellesskap

"Vi i Swietelsky" sikter ikke til gründerfamilien, men alle som jobber i vår konserngruppe. For SWIETELSKY skal være som en storfamilie der vi støtter hverandre og holder sammen for å utforme vår økonomiske fremtid i fellesskap.

Handlingssti 2025

  • Lenger kontakt med medarbeidere (fluktuasjon < 6,5 %)
  • høy tilfredshet med (videre)utdanning samt med utviklingsmulighetene
  • Flere personer under opplæring
  • Forankring av fleksible arbeidstidsmodeller
  • Forbedre kommunikasjon og transparens – med fokus på arbeidere
  • Opprettholdelse av våre høye standarder for helse, miljø og sikkerhet ‒ både rent praktisk og forebyggende
  • kontinuerlig reduksjon av arbeidsulykker (særlig alvorlighetsgrad) gjennom spesialtiltak

I vår nyeste bærekraftrapport kan du lese mer om fellesskap hos SWIETELSKY, samt om temaområdene

  1. Personalressurser ‒ strategi og administrering, side 98‒103
  2. Medarbeiderutvikling, side 104‒121
Mag. Clemens Kukacka, personalsjef
"Vår arbeidsgiverfilosofi virker motiverende på våre medarbeidere, som holder kontakten med konsernet lenger enn gjennomsnittet. Våre medarbeidere er det mest verdifulle vi kan tilby som byggekonsern, og det gjør oss suksessrike."

Mag. Clemens Kukacka, personalsjef

Kontakt