Swietelsky AG

Impressum

Følgende nettsider eies av Swietelsky AG med hovedkvarter i Linz/Østerrike:


Disse sidene er opprettet for å støtte alle filialer, anlegg og selskaper over hele verden som er helt eller delvist eiet av Swietelsky AG, med deres kommunikasjon med kunder, forretningspartnere, potensielle arbeidsgivere og andre interesserte.

Ansvarlig for innholdet:

Swietelsky AG
Edlbacherstraße 10
4020 Linz
Østerrike

Telefon: +43 (0) 732 6971-0
Send e-post

Styret i Swietelsky AG:

  • DI Dr. Peter Krammer (CEO)
  • Harald Gindl, MBA (CFO)
  • DI Klaus Bleckenwegner (COO internasjonal virksomhet) 
  • Peter Gal (COO jernbanebygging)
  • August Weichselbaumer (COO Oostenrijk)

Ytterligere informasjon:

Selskapets formål: bygging
Handelsregisternummer: 83175t
Hovedkvarter: Linz, Østerrike
Handelsregister: Namsretten i Linz
Org.nr.: ATU 23240400
Arbeidsgivernr.: 400050501
Medlem av: Det østerrikske handelskammer
Gjeldende yrkeslovgivning: Den østerrikske samhandels-, handels- og industrireguleringslov

Opphavsrett:

Alt innhold på nettstedet www.swietelsky.com er beskyttet av opphavsrett. Dets bruk til private eller kommersielle formål er forbudt uten uttrykkelig skriftlig samtykke. Hvis det reproduseres, skal Swietelsky AGs opphavs- og eiendomsrett klart nevnes. Innholdet må på ingen måte endres, og må ikke brukes på andre nettsider eller tilkoblede datamaskiner uten skriftlig samtykke. Enhver privat, offentlig eller kommersiell bruk krever Swietelsky AGs samtykke. I tilfelle manglende overholdelse av disse vilkår skal alt innholdet straks tilintetgjøres. Vi forbeholder oss retten til å kreve ytterligere erstatning.

Ansvar:

Vi er ansvarlige for vårt eget innhold på www.swietesky.com. Våre nettsider inneholder også referanser (lenker) til andre leverandørers nettsider. Vi er ikke ansvarlige for innholdet til andre som kan nås gjennom disse lenkene. Tilbudet som gjøres av andre, ble kontrollert for ulovlig innhold første gang lenken ble opprettet. En lenke fjernes hvis vi finner ut, eller blir informert om, at det eksterne tilbudet inneholder ulovlig innhold.

Garanti:

Informasjonen på nettsidene våre er satt nøye sammen. Swietelsky AG påtar seg intet ansvar for fullstendighet eller egnethet for bestemte formål. Bruken av innholdet som er tilgjengelig på nettsidene, er brukerens risiko alene.