Swietelsky AG

Varslingssystem for rapportering

av kritikkverdige forhold hos Swietelsky

Swietelsky AG er fullt og helt forpliktet til å overholde alle gjeldende lover og regler i de eksisterende etiske retningslinjene. Dette er grunnen til at vi er forpliktet til å identifisere og avklare mulige kritikkverdige forhold innen selskapet så raskt som mulig samt å iverksette nødvendige tiltak.

Åpen kommunikasjon i konserngruppen vår danner grunnlaget for rapportering og avklaring av kritikkverdige forhold. Ledelsen i Swietelsky oppfordrer derfor alle sine forretningspartnere til å rapportere mistanke om kritikkverdige forhold uten ugrunnet opphold.

Til dette formålet tilbyr Swietelsky AG et nettbasert varslingssystem som er i samsvar med kravene i EU-direktivet 2019/1937 ("EU Whistleblowing Directive"), som raskt og enkelt kan brukes til å rapportere bekymringer om kritikkverdige forhold. Dette er tilgjengelig døgnet rundt fra hvor som helst.

Det garanteres full anonymitet for varsleren. Ekte rapporter vil gi varsleren full beskyttelse. Rapporter kan imidlertid også sendes inn via et skjema der man ikke er anonym. På den andre siden kan bevisst falsk rapportering få konsekvenser i henhold til arbeidsrett og strafferett.      

Rapporter kan sendes inn her:

Varslingssystem for rapportering