Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Etiske atferdsregler

Vi ønsker å fortsette å bli sett på som pålitelige og kompetente av våre offentlige og private forretningspartnere. Derfor setter vi stor verdi på å alltid oppføre oss rettferdig, respektfullt og med integritet overfor alle interessenter så vel som mot våre konkurrenter. Vi har utarbeidet etiske atferdsregler for å veilede oss. De gjenspeiler våre verdier og er ment å være et grunnlag for plettfri oppførsel fra et moralsk, etisk og juridisk perspektiv i SWIETELSKY-gruppen. Dokumentet, som kan lastes ned her, blir gitt til alle ansatte og alle relevante samarbeidspartnere i sin helhet. Vi publiserer også ledelseserklæringen angående publiseringen av den siste versjonen av de etiske atferdsreglene nedenfor.

 

/ Forord av styret

Vorstand Web 1

Kjære herr eller fru!

SWIETELSKY er et ledende byggefirma i Central og Øst-Europa. Med rundt 10 000 ansatte, mer enn 2,3 milliarder euro i salg, og en desentralisert organisasjonsstruktur, er vi en internasjonal deltaker, en nasjonal vinner, og en lokal mester. I mer enn 80 år har utviklingen vår vært preget av økonomisk bærekraft og sunn velstand, slik at konsernet i dag tilbyr hele spekteret av byggetjenester med høyeste kvalitet, fleksibilitet og overholdelse av tidsplaner.

Den positive utviklingen av selskapet er resultatet av de ansattes vilje til kontinuerlig å vokse og akseptere utfordringer med tanke på fremtiden. På samme måte møter vi også nye juridiske rammer og etiske standarder for å opprettholde vårt gode rykte som en pålitelig, kompetent og lovlydig partner. Rettferdighet, respekt og integritet i selskapet så vel som mot kunder og konkurrenter skiller oss ut.

i desember 2018