Swietelsky AG

Etiske atferdsregler

Vi ønsker å fortsette å bli sett på som pålitelige og kompetente av våre offentlige og private forretningspartnere. Derfor setter vi stor verdi på å alltid oppføre oss rettferdig, respektfullt og med integritet overfor alle interessenter så vel som mot våre konkurrenter. Vi har utarbeidet etiske atferdsregler for å veilede oss. De gjenspeiler våre verdier og er ment å være et grunnlag for plettfri oppførsel fra et moralsk, etisk og juridisk perspektiv i SWIETELSKY-gruppen. Dokumentet, som kan lastes ned her, blir gitt til alle ansatte og alle relevante samarbeidspartnere i sin helhet. Vi publiserer også ledelseserklæringen angående publiseringen av den siste versjonen av de etiske atferdsreglene nedenfor.

 

/ Forord av styret

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Kjære Herr eller Fru!

Swietelsky er et ledende byggefirma i Sentral- og Øst -Europa. Med drivkraften på rundt 12 000 ansatte, mer enn 3,4 milliarder euro i salg og en desentralisert organisasjonsstruktur, er vi en internasjonal aktør, en nasjonal vinner og en lokal mester. I mer enn 80 år har utviklingen vår vært preget av økonomisk bærekraft og god velstand, slik at konsernet i dag tilbyr hele sitt utvalg av byggetjenester med høyeste kvalitet, fleksibilitet og overholdelse av rutetider.

Den positive utviklingen av selskapet er et resultat av de ansattes vilje til kontinuerlig å vokse og godta utfordringer med tanke på fremtiden. På samme måte står vi også overfor nye juridiske rammer og etiske standarder for å opprettholde vårt gode rykte som en pålitelig, kompetent og lovlydig partner. Rettferdighet, respekt og integritet i selskapet så vel som overfor kunder og konkurrenter skiller oss fra hverandre.

For denne juridisk, etisk og moralsk upåklagelige oppførselen har vi utarbeidet et Code of Conduct som en retningslinje. Overholdelse av prinsippene beskrevet der gjelder for alle ansatte i Swietelsky, uansett stilling. Utvilsomt er vår oppførsel i vårt daglige yrkesliv en av de viktigste faktorene som påvirker selskapets omdømme. Hver enkelt er derfor pålagt i sin egen interesse å ta hensyn til følgende prinsipper og derved sikre felles økonomisk suksess.

Styret