Swietelsky AG

Vår tilnærming

Byggebransjen er en iboende energikrevende og ressurskrevende næring, med konsepter om naturvern, resirkulering og avfallshåndtering som svarene. SWIETELSKY tilstreber å sikre bruk av miljøvennlige prosesser og utstyr i alle prosjektfaser.

Det er veldig viktig for oss å kontinuerlig utvikle miljø- og kvalitetsbevisstheten til våre ansatte. Vi ser deres uavhengige tenkning og handlinger som nøkkelen til suksess. Samtidig er våre ansatte vår mest verdifulle faktor for å lykkes. Når vi tar beslutninger, vurderer vi evnen, motivasjonen, helsen og sikkerheten til alle våre ansatte. Vi prøver kontinuerlig å redusere den negative effekten vår forretningsvirksomhet har på miljøet og samfunnet, mens vi intensiverer de positive effektene. Dermed lever vi opp til vårt ansvar som et stort internasjonalt konstruksjonskonsern. Vi følger prinsippet om å identifisere risiko og ta avgjørende tiltak mens vi fremmer muligheter.

I vår nyeste bærekraftrapport kan du lese mer om bærekraft hos SWIETELSKY, samt om temaområdene

  1. Bærekraft hos SWIETELSKY, side 52‒55
  2. Bærekraftstrategi, side 56‒57
  3. Strategiske handlingsfelter, side 58
  4. Bærekraftige utviklingsmål, side 59‒61
  5. Eksistenserklæring, Verdiskapingsberegning, Verdiskapingskjede, side 62‒65
Christian Wahlmüller, bærekraftansvarlig
"Vi er fast bestemt på å fremskynde alle vesentlige bærekrafttemaer i konsernet og stadig forbedre bærekraftrapporteringen med hensyn til transparens og effektivitet."

Christian Wahlmüller, bærekraftansvarlig

Kontakt