Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Bærekraftsrapport

I bærekraftrapporten for hele konsernet offentliggjør Swietelsky AG i tillegg til lovpålagt informasjon også informasjon og data om konsernets aktiviteter og resultater med tanke på bærekraftig drift. Med det oppfyller vi vår rapporteringsplikt overfor våre interessenter også med hensyn til ikke-finansiell informasjon.

 

/ Styrets forord

Swietelsky Vorstand Gruppe 2021 4 (Large)

Kjære alle sammen!

I en tid med store økologiske utfordringer er temaet «bærekraft» viktig også for SWIETELSKY. Vår bransje har et særlig stort ansvar i klimaskiftet. Derfor søker vi gjennom våre aktiviteter å bidra til løsninger og gjøre vår forretningsmodell enda sterkere i krisetider. Den foreliggende bærekraftrapporten er ment å gi transparens, dokumentere vår foreløpige innsats og være et arbeidsgrunnlag for fremtiden.

Vi ser at våre rammebetingelser fremfor alt preges av stadig mer omfattende reguleringer samt markedsdynamisk utvikling, særlig innen finansiering og leveringskjeder. Dette betrakter vi som en sjanse til å implementere innovative forretningsmodeller. Derfor har vi satt i gang en flertrinnet prosess med oppgaveområdene «Rettferdighet», «Fellesskap», «Innovasjon» og «Økologi». Den resulterende nettverksbyggingen i konsernet vil hjelpe oss til å utvikle en helhetlig bærekraftstrategi. Her kan det defineres konkrete mål og egnede tiltak på alle konsernnivåer. Av profesjonelle ressurser har vi støtte av vår bærekraftstab (opprettet i 2020), en tverrfaglig ledelseskrets og eksterne eksperter.

En rekke initiativer de siste årene har allerede båret frukter. Dette viser seg blant annet i kåringen til best rangerte arbeidsgiver i byggebransjen og tredje beste arbeidsgiver i Østerrike. I 2021 kåret Financial Times oss til Europas mest allsidige entrepenørfirma, og samme år mottok vi et kvalitetsstempel for helsefremmende arbeid i konsernet. Vi utvikler oss raskt og med omfattende investeringer innen tre- og hybridkonstruksjon. Dette posisjonerer SWIETELSKY som byggematerialenøytral tilbyder. Det investeres også tungt i anlegg for resirkulering av mineraliske restmasser etter bygging samt behandling av forurenset jord. På energiteknikkområdet fremmer vi med vår kunnskap en reduksjon av CO2-utslipp via hele livssyklusen til byggverk.

For å kunne nå våre bærekraftmål støtter vi ikke minst våre medarbeideres initiativer. I tillegg har vi fokus på transparent kommunikasjon med alle interessenter. Vi ser allerede frem til å informere deg om videre konkrete utviklingsskritt i vår neste bærekraftrapport. Moderne infrastruktur og økologisk/sosialt ansvar er ingen motsetning ‒ tvert imot nevnes dette alltid i ett og samme åndedrag hos SWIETELSKY.

november 2021