Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Bærekraftsrapport

I denne første konsernomfattende bærekraftsrapporten går Swietelsky AG ut over sine lovpålagte rapporteringsforpliktelser ved å publisere informasjon om selskapets aktiviteter og tjenester med hensyn til bærekraftig styring. Vi gjør dette for å oppfylle vår plikt til ansvarlighet overfor våre interessenter, også når det gjelder ikke-økonomisk informasjon.

 

Last ned Bærekraftsrapport

/ Forord av styret

Vorstand Web 1

Kjære herr eller fru!

Bærekraft er utvilsomt et av de viktigste problemene i dag. SWIETELSKY er stolt av å ha anerkjent viktigheten av dette komplekse emnet allerede en tid tilbake. Bærekraft har vær en del av vår virksomhets DNA i mer enn 80 år. Vi ser på dette emnet helhetlig, og betrakter det som intet mindre enn et krav for langtidsvelstand, som alltid har vært vårt fokus.

Viktige dimensjoner innenfor bærekraft omfatter våre ansattes helse, sikkerhet og tilfredshet i tillegg til deres gründertankegang. De omfatter også konsekvent overholdelse av all lovgivning og regler, og ærlighet ved håndtering av skatter og avgifter. Sist men ikke minst forstår vi også bærekraft som vår forpliktelse om å ha en moderne, ressursbesparende infrastruktur. Det er klart at vi fremmer en miljøbevisst virksomhetspolitikk i alle henseender. Vi betrakter ikke miljøhensyn hovedsakelig som en kostnadsfaktor, men som en forretningsmulighet for å utvikle innovative kommersielle modeller.

I dette henseende har vi vært i stand til å oppnå en del i de siste par år. Ikke desto mindre skal vi huske på at det stadig er meget som skal nås. Formålet med denne rapport er å avklare vår innsats innenfor bærekraft ved å offentliggjøre den for første gang utover våre lovmessige rapporteringskrav og i henhold til GRI-standarder. Utover dette er vi klart forpliktet til bærekraftige utviklingsmål (SDG – Sustainable Development Goal) som ble vedtatt av FN som en integrert del av 2030-agendaen.

Andre bærekraftsrapporter vil følge med regelmessige mellomrom siden de viktigste utfordringer som møtes av vår industri – slik som moderne personaladministrasjon midt i en mangel på faglærte arbeidere, ressursbesparende konstruksjon i forbindelse med klimaforandringer og digitalisering av byggeprosesser – vil fortsatt være av interesse for oss i nær fremtid. Vi forsøker oppriktig å endre alle disse utfordringene til konkurransedyktige fordeler i innovasjonens ånd. Vi inviterer alle underleverandører og forretningspartnere langs verdikjeden til å slutte seg til oss på denne vei.

i november 2019