Swietelsky AG

Økologi

SWIETELSKY søker å gjøre bruk av skånsomme metoder samt miljøvennlige apparater og maskiner i alle prosjektfaser. Vi tilstreber alltid å skåne luft, vann, energi og jord, optimere materialet og logistikkbruken samt redusere utslippene. Med det yter vi vårt bidrag til Parisavtalen.

Handlingssti 2025

  • Fremming av kretsløpøkonomi i konsernet: Øke resirkuleringskvoten via gjenbruk av restmasser etter bygging
  • Større andel energi fra fornybare kilder
  • Videreføring av energioptimering for bygninger og bygningsadministrering
  • Lavere CO2-utslipp fra vognpark og logistikk
  • Optimering av energiintensive prosesser

I vår nyeste bærekraftrapport kan du lese mer om økologi hos SWIETELSKY, samt om temaområdene

  1. Kvalitets- og miljøadministrering, side 86‒95
Klaus-Peter Pichlwanger, kvalitetsansvarlig
"Vi går ikke av veien for noe når det gjelder å overholde miljøforskrifter og unngå negative konsekvenser av vår forretningsvirksomhet for menneske og natur."

Klaus-Peter Pichlwanger, kvalitetsansvarlig

Kontakt