Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Årlig rapport

Åpen kommunikasjon og åpenhet overfor våre investorer og markedet er veldig viktig for oss. Her kan du finne gjeldende konsoliderte regnskap på tysk og engelsk samt årsrapporten (konsoliderte og individuelle årsregnskap) på tysk. Vi publiserer også ledelseserklæringen for den siste konsoliderte årsrapporten nedenfor.

 

/ Forord av styret

Swietelsky Vorstand Gruppe 2021 4 (Large)

Mine damer og herrer!

I mars 2020 utløste covid-19-krisen store forstyrrelser i produksjons- og forsyningskjedene både her hjemme og i utlandet. I denne perioden gjorde vi vårt ytterste for å gjenopprette byggeaktivitetene våre så raskt og trygt som overhodet mulig. Vi klarte å oppnå dette i løpet av noen få uker, og konsernet fortsatte å ha en organisk vekst gjennom resten av regnskapsåret.

Som en følge av dette overgikk regnskapsåret 2020/2021 i SWIETELSKY nok en gang tallene fra de foregående årene, som allerede var svært vellykkede. Gode overskuddsmarginer ble oppnådd i alle større markeder. Byggeprosjektene økte med 2,5 % sammenlignet med året før. Til tross for den planlagte gjennomføringen av store langsiktige prosjekter er ordrereserven på rundt 3,3 milliarder euro 5 % over fjoråret, som allerede var svært høyt.

Vi fortsetter å sette fokus på lønnsomhet, som er et område hvor vi har oppnådd særdeles tilfredsstillende vekst. Resultatet før skatt økte med nesten 37 %. Videre legger vi stor vekt på en økonomisk bruk av våre finansielle ressurser og en solid kapitalstruktur. Til tross for en stor vilje til å investere i modernisering av tekniske systemer og maskiner steg egenkapitalen til nesten 35 %.

Den fremtidige utviklingen for bedriften er vanskelig å forutsi. Særlig med tanke på nye utfordringer som mangel på byggematerialer og prisvolatiliteten som følger av dette. Vi er likevel trygge på at vi vil fortsette å oppnå solide resultater i tråd med gjennomsnittet de siste årene. Vår kollega, diplomingeniør Walter Pertl, pensjonerte seg ved slutten av rapporteringsperioden. Hans plass i hovedstyret ble overtatt av Harald Gindl fra 1. april 2021.

Juli 2021