Årlig rapport

Årlig rapport
Årlig rapport
Årlig rapport
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Årlig rapport

Åpen kommunikasjon og åpenhet overfor våre investorer og markedet er veldig viktig for oss. Her kan du finne gjeldende ledelsesrapport (konsoliderte regnskap) på tysk og engelsk samt årsrapporten (konsoliderte og individuelle årsregnskap) på tysk. Vi publiserer også ledelseserklæringen for den siste konsoliderte årsrapporten nedenfor.

 

/ Forord av styret

Vorstand Web 1

Kjære herr eller fru!

Regnskapsåret 2018/19 oppfylte våre optimistiske forventninger, og er det mest vellykkede i selskapets historie. SWIETELSKYs organiske vekst fortsatte uforminsket midt i gode økonomiske forhold. Gevinst ble oppnådd på alle større markeder, noe som gjør at byggeproduksjonen kan økes med 18 % år på år. På 3,12 milliarder euro er ordrereserven fortsatt på et veldig høyt nivå til tross for den planlagte gjennomføringen av langsiktige storskalaprosjekter. Egenkapitalandelen steg til 29 %.

Hovedfokuset vårt har alltid vært lønnsomhet, og også på dette området fikk vi gevinst. Resultat før skatt (EBT) økte med 39,16 %. Vi kan rapportere en veldig god EBIT-margin på 4,1 % sammenlignet med bransjen som helhet. Vi følger også nøye med kapitalstrukturen, og tillegger stor verdi på å bruke våre økonomiske ressurser på en økonomisk måte. Likevel viste vi igjen en sterk investeringsvilje i modernisering av tekniske anlegg og maskiner i det siste regnskapsåret.

Vi fortsetter å satse på vår strategi om diversifisering og vår ledelsesmessige tilnærming til å fremme gründerferdighetene til våre ansatte, som vi har gjort før. Høsten i år, vil en bærekraftsrapport for selskapet utarbeides for første gang i samsvar med Rapporteringsstandarder for bærekraft i "Global Reporting Initiative (GRI)" for å gjøre tjenestene våre transparente i sammenheng med bærekraftig ledelse. I inneværende regnskapsår 2019/20 ønsker vi å befeste byggeproduksjonen på foregående års nivå og tar sikte på å oppnå samme gjennomsnittlige lønnsomhet som de tre siste regnskapsårene.

i september 2019