Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Årlig rapport

Åpen kommunikasjon og åpenhet overfor våre investorer og markedet er veldig viktig for oss. Her kan du finne gjeldende konsoliderte regnskap på tysk og engelsk samt årsrapporten (konsoliderte og individuelle årsregnskap) på tysk. Vi publiserer også ledelseserklæringen for den siste konsoliderte årsrapporten nedenfor.

 

Last ned Årlig rapport 2022/23

/ Forord av styret

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Kjære damer og herrer


SWIETELSKYS eksepsjonelle engasjement gir resultater: I forhold til fjorårets høye nivå i samme periode økte SWIETELSKY sitt produksjonsvolum med rundt 4,7%, til 3,58 milliarder euro i forretningsåret 2022/2023. Tross utfordrende rammebetingelser med et tydelig pristrykk på energi og råstoffer, høy inflasjon og drastiske renteøkninger oppnådde vi et stabilt resultat – med en rentabilitet og egenkapitalandel over gjennomsnittet for det østerrikske markedet. Denne finanskraften gir stabilitet og sikkerhet – både for våre medarbeidere, kunder og forretningspartnere.

Prognosene for inneværende forretningsår viser at byggebransjen fortsatt er i en vanskelig situasjon. Tilgjengeligheten på og prissituasjonen for råvarer har riktignok forbedret seg, men samtidig demper økende renter og regulatoriske tiltak etterspørselen – særlig innen privat oppføring av høybygg. De økte finansieringskostnadene påvirker også offentlige prosjekter. SWIETELSKYS brede diversifisering med hensyn til byggfag, oppdragsgivere og markeder, samt vår forholdsvis solide markedsposisjon og nødvendige tiltak for energiskiftet gjør oss trygge på at vi vil kunne holde produksjons- og resultattallene på et like høyt gjennomsnittsnivå i forretningsåret 2023/2024 som tilfellet har vært de siste årene.

Vårt mål er å utvikle SWIETELSKY til en ledende tilbyder for klimaskiftet, utvide vår internasjonale tilstedeværelse og gjøre hele byggebransjen mer effektiv med digitale løsninger. Samt begeistre nye arbeidstakere med nye karrieremodeller og kunder med nye kontraktsmodeller. Alt dette vil forme vår vei inn i en bærekraftig og suksessrik fremtid.

Juli 2023

 

 

Last ned Årlig rapport 2021/22

Last ned Årlig rapport 2020/21