Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

HTB Baugesellschaft m.b.H.
Standort Zirl

SWIETELSKYs flate hierarki, korte beslutningsveier og desentraliserte struktur er viktige suksessfaktorer. I våre regionale filialer er vi veldig nær kundene våre. Vi kombinerer sikkerheten til et stort byggefirma med fleksibiliteten til en lokal entreprenør. Vi kan derfor garantere raske, kompetente beslutninger på stedet og også skape verdifulle arbeidsplasser i din region. Du kan stole på det! Vi ser frem til å høre fra deg.

Vi tilbyr

Bygningskonstruksjon

Alpine byggeprosjekter / fjellhytter

Anleggsvirksomhet

Rivingsarbeid

Jordgraving

Avløpskonstruksjoner og hydrauliske konstruksjoner

Kraftverk

Rørledninger

Sprengningsoperasjoner

Taubiler, heiser, skredsperre og gallerier

Testboring

Dype fundamenter, utgravingsgroper og skråningsstabilisering

Vei- og brobygging

Utsiktsplattformer

Opplevelsesstier

Skogsbilveier og landbruksveier

Hengebroer

Tunnelkonstruksjon

Jernbanetunneler

Gallerier, huler, sjakter

Veitunneler

Spesialkompetanse

Vedlikehold av kloakksystemet

Alpinkonstruksjon

Metallkonstruksjon

Maskinteknikk

Tema

Mobilitet

Jernbanetunneler

Gallerier, huler, sjakter

Veitunneler

Topp referanser

01/05
 • Østerrike
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss - Bygningskonstruksjon
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Bygningskonstruksjon

 • Østerrike
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss - Anleggsvirksomhet
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Anleggsvirksomhet

 • Østerrike
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss - Vei- og brobygging
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Vei- og brobygging

 • Østerrike
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss - Tunnelkonstruksjon
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Tunnelkonstruksjon

 • Østerrike
  Spesialkompetanse
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Vedlikehold av kloakksystemet

 • Østerrike
  Spesialkompetanse
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Alpinkonstruksjon

 • Østerrike
  Spesialkompetanse
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Metallkonstruksjon

 • Østerrike
  Spesialkompetanse
  Finn ut mer om våre referanseprosjekter gjennom en uforpliktet, personlig samtale med oss

  Kategori

  Maskinteknikk

Karriere

Spesialister det ofte søkes etter på stedet

Fører av bulldoser

Konstruksjonslag

Bygningsarbeider

Bygningsingeniør

Byggformann

Byggteknikker

Byggvarespesialist

Regnskapsfører

Salgsspesialist

Vogntogfører

Maskinoperatør

Maskinist

Murer

Pusser

Prosjektleder

Metallarbeider

Spesialanleggsingeniør

Teknisk assistent

Nestformann

Tilsynsmann

Lærlinger på stedet

Byggmaskinteknikker

Kontorassistent

Bilmekaniker

Kontakt for karrierehenvendelser

Vårt team

Kontakt for kundehenvendelser