Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Vårt engasjement

SWIETELSKY er en viktig stimulans for økonomien, samfunnet og miljøet. Selskapets mål er å skape varig verdi. Hva det innebærer og hvordan det muliggjøres, vises nedenfor.

Den kontinuerlige utvidelsen av tjenesteområdene, og arbeidsstyrkens villighet til fortsatt utvikling for å imøtekomme nye krav, har vært hoveddriverne i bedriftens suksessfulle utvikling i løpet av årene.

Erfaringen fra utallige byggeprosjekter flyter med inn i nye prosjekter og hjelper SWIETELSKY å optimalisere tjenestene sine. Den kontinuerlige kvaliteten og nyutviklingsprosessen berikes av internt utviklingsarbeid og aktiv deltakelse i forskningsprosjekter.

Aktiviteter som bidrar til økt livskvalitet

Som følge av SWIETELSKYs virksomheter bidrar vi til en økt livskvalitet for mennesker i lokalsamfunnet. Boligkomplekser, sportssentre eller parker vi har bygget skaper nye boligområder og moderne infrastruktur. Normalt sett er det kunden, og ikke SWIETELSKY, som bestemmer type og omfang. Gjennom å tilby kvalitetstjenester kan virksomheten bidra til økt tilfredshet hos sluttbrukere, og dermed bidra med å levere merverdi. Dette gjelder alle markeder og bedriftsområder som firmaet opererer i.

Ansvarlighet som arbeidsgiver og bedriftspartner

Byggeindustrien er generelt sett en arbeidsintensiv industri. SWIETELSKY har derfor en viktig rolle som arbeidsgiver. Ved å levere trygge, kvalifiserte stillinger, skaper vi ikke bare et levebrød for våre ansatte, men vi bidrar også til økt kjøpekraft i de områdene hvor vi er aktive. I sluttenden drar også hele regionen fordeler av skattene og avgiftene som betales av de ansatte, samt av firmaet, og bidrag av store beløper til velferdsforvaltningen gjennom våre ansattes betaling av skatt og avgifter (social securituy i andre land). Som en internasjonalt aktiv bedrift har SWIETELSKY bevissthet rundt de skatteforpliktelser som eksisterer i de landene og regionene hvor vi er aktive.


Vi verdsettes spesielt rettferdig og respektfull oppførsel mot våre bedriftspartnere, leverandører og underleverandører. Disse bidrar også betydelig i bedriftens suksess på grunnlag av gjensidig enighet rundt samarbeidet. Våre ambisjoner er at våre kunder, ansatte, leverandører og bedriftspartnere opplever at sikkerheten er ivaretatt – en vesentlig ingrediens i en bedriftsrelasjon basert på tillitt og bærekraftighet.

Langsiktig tankegang og organisatorisk vekst.

SWIETELSKY tenker alltid langsiktig. Vi tar ikke sikte på hurtig ekspansjon, men streber etter organisk vekst. Vår desentraliserte organisasjonsstruktur avspeiler dette målet. Den bygger på vaner, individuelt ansvar og deling av profitt med de ansatte. De ansatte anser seg selv som entreprenører innen bedriften og arbeid på et høyt motivasjonsnivå.

Vi ønsker å skape boligområder som er sikret for fremtiden og som har en bærekraftig infrastruktur. Ved å samle vår ekspertise innenfor trekonstruksjon under SWIEtimber-merket tar vi sikte på å bli en enda mer byggematerialenøytral rådgiver ovenfor våre kunder. Når det gjelder hvordan vi oppførere oss mot hverandre på en daglig basis, er målet vårt å etablere en nyutviklet erklæring om ansattemisjon internasjonalt, for å kunne markedsføre en bedriftskultur som oppleves som positiv på alle nivåer i bedriftshierarkiet.

Digitalisering som en driver for nyutvikling

Innovasjon innenfor digitalisering er uten tvil den fremste driveren for SWIETELSKY og industrien som helhet. Sammenliknet med andre industrier har byggsektoren generelt sett litt å ta igjen når det kommer til digitalisering av prosesser. Den sirkulære økonomien og det assosierte tapet av økonomisk vekst, som kommer som følge av bruk av ressurser er også temaer med økende viktighet.

Les mer om SWIETELSKYs ambisjoner i vår bærekraftrapport, samt om emnene

  1. Bærekraftig lønnsomhet og Bygging av Infrastruktur på side 53-56
  2. Risikostyring, side 56
  3. Firmaets misjonserklæring, side 56
  4. Verdikjede og Forsyningskjede, side 56
  5. Vårt bidrag til bærekraftige utviklingsmål, side 58

Dr.-ing. Monika Ehlers, leder for digital forretningsutvikling
"BIM kan også vesentlig forbedre byggeprosessene i sammenheng med bærekraft. Det er min plikt å samordne fremdriften vi hittil har oppnådd på mange nivåer og å presse den på en målrettet måte."

Dr.-ing. Monika Ehlers, leder for digital forretningsutvikling