Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Vår tilnærming

Byggebransjen er en iboende energikrevende og ressurskrevende næring, med konsepter om naturvern, resirkulering og avfallshåndtering som svarene. SWIETELSKY tilstreber å sikre bruk av miljøvennlige prosesser og utstyr i alle prosjektfaser.

Det er veldig viktig for oss å kontinuerlig utvikle miljø- og kvalitetsbevisstheten til våre ansatte. Vi ser deres uavhengige tenkning og handlinger som nøkkelen til suksess. Samtidig er våre ansatte vår mest verdifulle faktor for å lykkes. Når vi tar beslutninger, vurderer vi evnen, motivasjonen, helsen og sikkerheten til alle våre ansatte. Vi prøver kontinuerlig å redusere den negative effekten vår forretningsvirksomhet har på miljøet og samfunnet, mens vi intensiverer de positive effektene. Dermed lever vi opp til vårt ansvar som et stort internasjonalt konstruksjonskonsern. Vi følger prinsippet om å identifisere risiko og ta avgjørende tiltak mens vi fremmer muligheter.

Les mer om SWIETELSKYs bærekraftstilnærming og om følgende temaer i bærekraftsrapporten

  1. Organisasjonsforankring, side 48, 49
  2. Dialog med interessenter, side 49, 50
  3. Betydningsanalyse, side 50–52
  4. Bærekraftige utviklingsmål, side 52
Christian Wahlmüller, leder for bærekraftsstyring
"Vi er fast bestemt på å presse frem alle viktige bærekraftsproblemer i konsernet og kontinuerlig forbedre vår bærekraftsrapportering med tanke på åpenhet og effektivitet."

Christian Wahlmüller, leder for bærekraftsstyring

Kontakt