Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Økologi og ressursbevaring

Anleggssektoren er en ressurs- og energikrevende næring, og har dermed en betydelig og vidtrekkende innvirkning på miljøet. SWIETELSKY bestreber seg for å sikre bruk av miljøvennlige prosesser, utstyr og maskiner i alle prosjektfaser. Vi prøver kontinuerlig å spare luft, vann, energi og jord, for å optimalisere material- og logistikkostnader og redusere utslippene så langt det er mulig.

Vi sparer ingen anstrengelser for å overholde miljømessige forskrifter og lover som påvirker oss i alle våre markeder og forretningssegmenter og for å unngå negative effekter av vår forretningsvirksomhet på mennesker og natur.

Derfor holder vi oss oppdatert på nyheter innen forskning og teknologi, deltar i spesifikke forskningsprosjekter og overvåker utviklingen av internasjonale juridiske krav. Alt dette er også viktig for å beskytte SWIETELSKY mot sanksjoner, bøter og skade på merkevare. Vi må være spesielt oppmerksomme på korrekt håndtering av farlige stoffer. Forurensning på våre byggeplasser eller på våre produksjonssteder kan forårsake betydelige miljøskader, så vel som kostnader ved bestilte saneringstiltak eller tap av produksjon.

Selv om vi ofte ikke direkte kan kontrollere brudd på miljølovgivning og -forskrifter på vegne av underleverandører og leverandører, betyr deres nære forretningsforhold til oss at SWIETELSKY indirekte er koblet til konsekvensene, noe som kan forårsake skade på omdømmet. Vi utøver derfor vår positive innflytelse så langt det er mulig på leverandører og underleverandører i Østerrike, for eksempel ved å la dem ta i bruk våre etiske atferdsregler.

På grunn av vår virksomhet i fjellregioner, er SWIETELSKY også involvert i erosjonskontroll gjennom bruk av tekniske og biologiske prosesser. For dette formålet har nyskapende og stedsspesifikke løsninger, innbefattet noen med patentsøknader, blitt tatt i bruk. Alt dette er en del av vår innsats for å oppfylle alle nasjonale og internasjonale lovkrav og for å oppfylle høyest mulige standarder. Vi er derfor glade for å si at ingen vesentlige bøter eller ikke-økonomiskesanksjoner er ilagt SWIETELSKY for manglende overholdelse av miljølover og forskrifter i året som ble gjennomgått og året før.

Les mer om økologi og ressursbevaring hos SWIETELSKY og om følgende temaer i bærekraftsrapporten

  1. Organisatorisk forankring, side 89
  2. Energi og utslipp, side 89–91
  3. Materialer og avfall, side 91–95
  4. Vårt bidrag til målene for bærekraftig utvikling, side 95
Ing. Jürgen Müller, leder for salg av trebygg
"Tre er fortidens og fremtidens bygningsmateriale, og en integrert del av moderne arkitektur. Det er bærekraftig, stabilt, brannsikkert, prefabrikkert, utslippsfritt, naturlig og kombinerbart. Med SWIEtimber kan vi tilby våre kunder kunnskap om tømmerbygging og er en materialnøytral byggherre."

Ing. Jürgen Müller, leder for salg av trebygg

Klaus-Peter Pichlwanger, kvalitetsstyring
"Som et utførende byggefirma maksimerer vi vår innflytelse og bidrar til ressursbevaring gjennom våre byggeprosjekter langs hele verdikjeden. Miljøskader må unngås både fra et økologisk og økonomisk synspunkt."

Klaus-Peter Pichlwanger, kvalitetsstyring