Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Entreprenørskap og etterlevelse

Entreprenørvirksomheten til SWIETELSKY-gruppen er preget av en høy ansvarsfølelse overfor staten og samfunnet. Vi anser konsernomfattende etterlevelse av juridiske rammevilkår og etiske standarder som et krav for å opprettholde vårt gode omdømme som en pålitelig, kompetent og lovlydig partner overfor kunder, investorer og forretningspartnere.

Det sier seg selv at vi aktivt bekjemper korrupsjon og konkurransehemmende atferd og står for overholdelse av databeskyttelsesforskrifter. Ved å sikre rettferdighet, respekt og integritet i selskapet og overfor kunder og konkurrenter, er vi tydelig imot negative forekomster som konkurransevridning, korrupsjon eller invasjon av personvern. Vi gjør et poeng av å overholde alle arbeids- og sosiale standarder. I tillegg til vårt eget engasjement i denne forbindelse, utøver vi også innflytelse på underleverandører og forretningspartnere og oppfordrer dem til å anvende like høye standarder. Vi ser også på respekten for menneskerettighetene, samt bruken og promoteringen av mangfold og like muligheter, som viktige byggesteiner for å nå våre felles mål.

Les mer om entreprenørskap og etterlevelse hos SWIETELSKY og om følgende temaer i bærekraftsrapporten

  1. Etiske atferdsregler, side 59
  2. Organisasjonsforankring, side 60
  3. Antikorrupsjon og rettferdig konkurranse, side 60–63
  4. Personvern, side 63
  5. Respekt for menneskerettigheter, side 64
  6. Mangfold og like muligheter i sammenheng med samsvar, side 65
  7. Vårt bidrag til målene for bærekraftig utvikling, side 65
Mag. Gernot Reiter, CSE, Chief Compliance Officer (CCO)
"Konstant lønnsomme forretningsforhold krever lovlighet, tillit og verdiorientering. Overholdelse er derfor ikke et 'midlertidig fenomen', men et krav for bærekraftig suksess for selskapet som er av interesse for alle interne og eksterne interessenter."

Mag. Gernot Reiter, CSE, Chief Compliance Officer (CCO)

Kontakt

Etiske atferdsregler

Vi ønsker å fortsette å bli sett på som pålitelige og kompetente av våre offentlige og private forretningspartnere. Derfor setter vi stor verdi på å alltid oppføre oss rettferdig, respektfullt og med integritet overfor alle interessenter så vel som mot våre konkurrenter. Vi har utarbeidet etiske atferdsregler for å veilede oss. De gjenspeiler våre verdier og er ment å være et grunnlag for plettfri oppførsel fra et moralsk, etisk og juridisk perspektiv i SWIETELSKY-gruppen. Dokumentet, som kan lastes ned her, blir gitt til alle ansatte og alle relevante samarbeidspartnere i sin helhet.

Varslingssystem for rapportering av kritikkverdige forhold hos Swietelsky

Swietelsky AG er fullt og helt forpliktet til å overholde alle gjeldende lover og regler i de eksisterende etiske retningslinjene. Dette er grunnen til at vi er forpliktet til å identifisere og avklare mulige kritikkverdige forhold innen selskapet så raskt som mulig samt å iverksette nødvendige tiltak. Åpen kommunikasjon i konserngruppen vår danner grunnlaget for rapportering og avklaring av kritikkverdige forhold. Ledelsen i Swietelsky oppfordrer derfor alle sine forretningspartnere til å rapportere mistanke om kritikkverdige forhold uten ugrunnet opphold. Til dette formålet tilbyr Swietelsky AG et nettbasert varslingssystem som er i samsvar med kravene i EU-direktivet 2019/1937 ("EU Whistleblowing Directive"), som raskt og enkelt kan brukes til å rapportere bekymringer om kritikkverdige forhold. Dette er tilgjengelig døgnet rundt fra hvor som helst. Det garanteres full anonymitet for varsleren. Ekte rapporter vil gi varsleren full beskyttelse. Rapporter kan imidlertid også sendes inn via et skjema der man ikke er anonym. På den andre siden kan bevisst falsk rapportering få konsekvenser i henhold til arbeidsrett og strafferett.      

Rapporter kan sendes inn her:

Varslingssystem for rapportering av kritikkverdige forhold