Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Entreprenørskap og etterlevelse

Entreprenørvirksomheten til SWIETELSKY-gruppen er preget av en høy ansvarsfølelse overfor staten og samfunnet. Vi anser konsernomfattende etterlevelse av juridiske rammevilkår og etiske standarder som et krav for å opprettholde vårt gode omdømme som en pålitelig, kompetent og lovlydig partner overfor kunder, investorer og forretningspartnere.

Det sier seg selv at vi aktivt bekjemper korrupsjon og konkurransehemmende atferd og står for overholdelse av databeskyttelsesforskrifter. Ved å sikre rettferdighet, respekt og integritet i selskapet og overfor kunder og konkurrenter, er vi tydelig imot negative forekomster som konkurransevridning, korrupsjon eller invasjon av personvern. Vi gjør et poeng av å overholde alle arbeids- og sosiale standarder. I tillegg til vårt eget engasjement i denne forbindelse, utøver vi også innflytelse på underleverandører og forretningspartnere og oppfordrer dem til å anvende like høye standarder. Vi ser også på respekten for menneskerettighetene, samt bruken og promoteringen av mangfold og like muligheter, som viktige byggesteiner for å nå våre felles mål.

Les mer om entreprenørskap og etterlevelse hos SWIETELSKY og om følgende temaer i bærekraftsrapporten

  1. Etiske atferdsregler, side 59
  2. Organisasjonsforankring, side 60
  3. Antikorrupsjon og rettferdig konkurranse, side 60–63
  4. Personvern, side 63
  5. Respekt for menneskerettigheter, side 64
  6. Mangfold og like muligheter i sammenheng med samsvar, side 65
  7. Vårt bidrag til målene for bærekraftig utvikling, side 65
Mag. Gernot Reiter, CSE, Chief Compliance Officer (CCO)
"Konstant lønnsomme forretningsforhold krever lovlighet, tillit og verdiorientering. Overholdelse er derfor ikke et 'midlertidig fenomen', men et krav for bærekraftig suksess for selskapet som er av interesse for alle interne og eksterne interessenter."

Mag. Gernot Reiter, CSE, Chief Compliance Officer (CCO)

Kontakt

Etiske atferdsregler

Vi ønsker å fortsette å bli sett på som pålitelige og kompetente av våre offentlige og private forretningspartnere. Derfor setter vi stor verdi på å alltid oppføre oss rettferdig, respektfullt og med integritet overfor alle interessenter så vel som mot våre konkurrenter. Vi har utarbeidet etiske atferdsregler for å veilede oss. De gjenspeiler våre verdier og er ment å være et grunnlag for plettfri oppførsel fra et moralsk, etisk og juridisk perspektiv i SWIETELSKY-gruppen. Dokumentet, som kan lastes ned her, blir gitt til alle ansatte og alle relevante samarbeidspartnere i sin helhet.